bütöv

bütöv
sif.
1. Bir küll halında olan; yarım, ya parça halında olmayan; kəsilməmiş, qırılmamış, dağılmamış; yekparə, tam. Bütöv çörək. Bütöv parça. Bütöv kərpic. Bütöv qarpız.
2. Zərf mənasında. Başdan-başa, bütünlüklə, tamam. Çayın üzü bütöv buzdur. – Sağ tərəfdə böyük əncir ağacı qonşu tərəfə çıxan divarı bütöv tutmuşdu. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • 13049 Butov — Infobox Planet minorplanet = yes width = 25em bgcolour = #FFFFC0 apsis = name = Butov symbol = caption = discovery = yes discovery ref = discoverer = L. V. Zhuravleva discovery site = Crimean Astrophysical Observatory discovered = September 15,… …   Wikipedia

  • mələvan — ə. bütöv gün, gecəgündüz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mələveyn — ə. bütöv gün, gecəgündüz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Die Brücke (1959) — Filmdaten Originaltitel Die Brücke …   Deutsch Wikipedia

  • monolit — <yun. monos – tək və lithos – daş> 1. Bütöv və böyük daş qaya, bütöv daş. // Bütün daşdan yonulmuş hər hansı bir şey. 2. Sif. mənasında. məc. Sarsılmaz, bütöv, möhkəm, yekparə. Xalqın monolit birliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • ətəmm — ə. ən tam, ən bütöv; daha tam, daha bütöv …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alterasiya — <lat.> mus. Musiqi kökündə əsas səsin yarım ton, yaxud bütöv ton zilləşdirilməsi (yüksəldilməsi) ya da, əksinə, bəmləşdirilməsi (aşağı salınması). Alterasiya işarələri. – . . Artırılmış sekunda, triton orta tonlarının alterasiya edilməsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bütövlənmək — f. Bütöv olmaq, bütöv hala düşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bütün — 1. əvəz. Hamı, hamısı, ümum, cəmi. Bütün xalq. Bütün aləm. Bütün gecəni işlədim. Bütün qüvvələri topladıq. – Bütün salondakılar dönüb mənə baxdı. M. C.. <Salmanova Cumanın> bütün əməllərini gözünün içinə deyəcəkdi. Ə. Ə.. 2. sif. dan.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”